อโศกน้ำ http://asoknaam.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-10-2017&group=7&gblog=227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-10-2017&group=7&gblog=227 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~รติพร~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-10-2017&group=7&gblog=227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-10-2017&group=7&gblog=227 Wed, 04 Oct 2017 17:04:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-09-2017&group=7&gblog=226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-09-2017&group=7&gblog=226 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~พจีพิลาป~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-09-2017&group=7&gblog=226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-09-2017&group=7&gblog=226 Sat, 02 Sep 2017 11:04:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-11-2016&group=7&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-11-2016&group=7&gblog=225 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~สถิตกาล~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-11-2016&group=7&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-11-2016&group=7&gblog=225 Mon, 14 Nov 2016 13:44:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=25-09-2016&group=7&gblog=224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=25-09-2016&group=7&gblog=224 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เพียงนาง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=25-09-2016&group=7&gblog=224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=25-09-2016&group=7&gblog=224 Sun, 25 Sep 2016 19:21:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-09-2016&group=7&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-09-2016&group=7&gblog=223 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เพื่อเธอ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-09-2016&group=7&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-09-2016&group=7&gblog=223 Wed, 14 Sep 2016 20:46:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-08-2016&group=7&gblog=222 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-08-2016&group=7&gblog=222 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เจ็บกว่าจาก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-08-2016&group=7&gblog=222 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-08-2016&group=7&gblog=222 Mon, 29 Aug 2016 13:21:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-08-2016&group=7&gblog=221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-08-2016&group=7&gblog=221 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ฉันเข้าใจ!~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-08-2016&group=7&gblog=221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-08-2016&group=7&gblog=221 Sun, 14 Aug 2016 18:52:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=13-08-2016&group=7&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=13-08-2016&group=7&gblog=220 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เคียงยาม~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=13-08-2016&group=7&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=13-08-2016&group=7&gblog=220 Sat, 13 Aug 2016 14:42:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-08-2016&group=7&gblog=219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-08-2016&group=7&gblog=219 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~บื้อ!~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-08-2016&group=7&gblog=219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-08-2016&group=7&gblog=219 Fri, 05 Aug 2016 15:34:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=26-07-2016&group=7&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=26-07-2016&group=7&gblog=218 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ใคร?~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=26-07-2016&group=7&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=26-07-2016&group=7&gblog=218 Tue, 26 Jul 2016 13:17:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=217 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~วัดใจ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=217 Sat, 02 Nov 2013 11:45:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=216 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~สายตา..ส่อแวว~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=216 Sat, 02 Nov 2013 11:45:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=215 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ใจใต้ตม~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=215 Sat, 02 Nov 2013 11:44:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=214 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~แค่หมาเศร้า~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=214 Sat, 02 Nov 2013 11:44:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=213 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~เล่ห์.ลม.ลวง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=213 Sat, 02 Nov 2013 11:44:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=212 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เฆี่ยนรัก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=212 Sat, 02 Nov 2013 11:43:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=211 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~ไม่รัก..ไม่ต้อง!!~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=211 Sun, 03 Nov 2013 11:43:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=210 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~หญิงมักง่าย.ชายมักมาก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=210 Sun, 03 Nov 2013 11:42:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=209 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~อ้อนวอนใจ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=209 Sat, 02 Nov 2013 11:42:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=208 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ซาตาน..ในคราบเทพ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=208 Fri, 01 Nov 2013 11:41:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=207 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~โปรดบอกฉัน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=207 Fri, 01 Nov 2013 11:41:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=206 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ตราบาป~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=206 Fri, 01 Nov 2013 11:40:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=205 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ไม่ใช่..หรือไม่พอ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=205 Sun, 03 Nov 2013 11:40:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=204 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~กำแพงใจ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=204 Sun, 03 Nov 2013 11:39:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=203 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ซากคน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=203 Fri, 01 Nov 2013 11:38:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=202 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ซะให้พอ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=202 Fri, 01 Nov 2013 11:38:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-10-2013&group=7&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-10-2013&group=7&gblog=201 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[แทงข้างหลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-10-2013&group=7&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-10-2013&group=7&gblog=201 Wed, 30 Oct 2013 11:37:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=200 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ทำดี..ได้ดี??~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=200 Tue, 29 Oct 2013 11:37:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=199 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~ไม่ใช่..หรือไม่พอ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=199 Tue, 29 Oct 2013 11:36:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=198 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~หนอนผีเสื้อ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=198 Sun, 03 Nov 2013 11:36:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=197 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ตรึกตรอง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=197 Sun, 03 Nov 2013 11:35:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=196 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เสื้อต่างสี~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=196 Tue, 05 Nov 2013 11:35:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=195 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~แค่นั้นเอง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=195 Tue, 05 Nov 2013 11:34:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=194 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~เงาดาว~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=194 Thu, 07 Nov 2013 11:34:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=193 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ตัวอะไร~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=193 Thu, 07 Nov 2013 11:33:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=192 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~กำพืด~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=192 Thu, 07 Nov 2013 11:33:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=191 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เศษดิน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=191 Thu, 07 Nov 2013 11:32:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=190 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ไม่รู้ตัว~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=190 Sat, 09 Nov 2013 11:32:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=189 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~สำนึกได้.ก็สายไป.~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=189 Sat, 09 Nov 2013 11:31:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=188 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~คนละครั้ง..ครั้งละคน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=188 Sat, 09 Nov 2013 11:30:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=187 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~เมื่อสิ้นรัก..อยากสิ้นลม~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=187 Sun, 10 Nov 2013 11:29:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=186 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ดอกหญ้า~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=186 Sun, 10 Nov 2013 11:29:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-11-2013&group=7&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-11-2013&group=7&gblog=185 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~"ช่องว่าง" ระหว่างเรา~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-11-2013&group=7&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-11-2013&group=7&gblog=185 Tue, 12 Nov 2013 11:28:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2013&group=7&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2013&group=7&gblog=184 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ร่างลวง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2013&group=7&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2013&group=7&gblog=184 Fri, 15 Nov 2013 11:28:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-11-2013&group=7&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-11-2013&group=7&gblog=183 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เชิญเป็น..อย่างที่เป็น~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-11-2013&group=7&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-11-2013&group=7&gblog=183 Mon, 18 Nov 2013 11:27:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-11-2013&group=7&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-11-2013&group=7&gblog=182 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ขอคืนสิทธิ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-11-2013&group=7&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-11-2013&group=7&gblog=182 Tue, 19 Nov 2013 11:27:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-11-2013&group=7&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-11-2013&group=7&gblog=181 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ให้สาใจ!!~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-11-2013&group=7&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-11-2013&group=7&gblog=181 Wed, 27 Nov 2013 11:26:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-02-2014&group=7&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-02-2014&group=7&gblog=180 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เผาเรือน!!~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-02-2014&group=7&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-02-2014&group=7&gblog=180 Thu, 27 Feb 2014 11:26:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-07-2014&group=7&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-07-2014&group=7&gblog=179 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~แค่ดิน..ไม่ใช่ดาว~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-07-2014&group=7&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-07-2014&group=7&gblog=179 Sat, 19 Jul 2014 11:26:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=21-07-2014&group=7&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=21-07-2014&group=7&gblog=178 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~แมงเม่า~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=21-07-2014&group=7&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=21-07-2014&group=7&gblog=178 Mon, 21 Jul 2014 11:25:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=21-07-2014&group=7&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=21-07-2014&group=7&gblog=177 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เกล็ดพลอย~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=21-07-2014&group=7&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=21-07-2014&group=7&gblog=177 Mon, 21 Jul 2014 11:25:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=21-07-2014&group=7&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=21-07-2014&group=7&gblog=176 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~หวั่นไหว..แต่ไม่ลืม~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=21-07-2014&group=7&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=21-07-2014&group=7&gblog=176 Mon, 21 Jul 2014 11:25:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=13-09-2014&group=7&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=13-09-2014&group=7&gblog=175 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ไม่เป็นไร!~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=13-09-2014&group=7&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=13-09-2014&group=7&gblog=175 Sat, 13 Sep 2014 11:24:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2014&group=7&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2014&group=7&gblog=174 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ที่(ไม่)ว่าง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2014&group=7&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2014&group=7&gblog=174 Wed, 29 Oct 2014 11:24:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2014&group=7&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2014&group=7&gblog=173 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ไม่ใช่.!?~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2014&group=7&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2014&group=7&gblog=173 Tue, 11 Nov 2014 11:24:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2014&group=7&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2014&group=7&gblog=172 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ทางเลือก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2014&group=7&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2014&group=7&gblog=172 Sat, 15 Nov 2014 11:24:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-11-2014&group=7&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-11-2014&group=7&gblog=171 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~เหตุผล~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-11-2014&group=7&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-11-2014&group=7&gblog=171 Tue, 18 Nov 2014 11:23:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-11-2014&group=7&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-11-2014&group=7&gblog=170 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~สังเวย~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-11-2014&group=7&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-11-2014&group=7&gblog=170 Sat, 29 Nov 2014 11:23:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2014&group=7&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2014&group=7&gblog=169 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ทางเลือก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2014&group=7&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2014&group=7&gblog=169 Thu, 11 Dec 2014 11:22:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-12-2014&group=7&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-12-2014&group=7&gblog=168 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~พ้อรัก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-12-2014&group=7&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-12-2014&group=7&gblog=168 Fri, 12 Dec 2014 11:22:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-12-2014&group=7&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-12-2014&group=7&gblog=167 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~รู้ไว้ซะ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-12-2014&group=7&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-12-2014&group=7&gblog=167 Tue, 16 Dec 2014 11:22:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=7&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=7&gblog=166 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~รอนแรม~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=7&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=7&gblog=166 Tue, 23 Dec 2014 11:21:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=25-12-2014&group=7&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=25-12-2014&group=7&gblog=165 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~มิเคยมี~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=25-12-2014&group=7&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=25-12-2014&group=7&gblog=165 Thu, 25 Dec 2014 11:21:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-12-2014&group=7&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-12-2014&group=7&gblog=164 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~วงจรบาป~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-12-2014&group=7&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-12-2014&group=7&gblog=164 Tue, 30 Dec 2014 11:20:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-10-2015&group=7&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-10-2015&group=7&gblog=163 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ป่วย?~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-10-2015&group=7&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-10-2015&group=7&gblog=163 Tue, 27 Oct 2015 11:20:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2015&group=7&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2015&group=7&gblog=162 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ลืมลง..~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2015&group=7&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2015&group=7&gblog=162 Wed, 11 Nov 2015 11:19:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=17-01-2016&group=7&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=17-01-2016&group=7&gblog=161 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~โง่เอง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=17-01-2016&group=7&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=17-01-2016&group=7&gblog=161 Sun, 17 Jan 2016 11:19:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=13-06-2016&group=7&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=13-06-2016&group=7&gblog=160 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ลิขิตตน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=13-06-2016&group=7&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=13-06-2016&group=7&gblog=160 Mon, 13 Jun 2016 11:19:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-05-2016&group=7&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-05-2016&group=7&gblog=159 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เท่าไหร่..ก็ไม่รัก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-05-2016&group=7&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-05-2016&group=7&gblog=159 Mon, 30 May 2016 15:10:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-05-2016&group=7&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-05-2016&group=7&gblog=158 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~บำบวง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-05-2016&group=7&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-05-2016&group=7&gblog=158 Thu, 12 May 2016 11:04:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=157 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~รัก..ต่างชั้น~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=157 Tue, 29 Oct 2013 12:38:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=156 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ เทพหรือไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=156 Tue, 29 Oct 2013 12:37:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=155 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~พับความคิดถึง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=155 Sat, 02 Nov 2013 12:37:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=154 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~แอบรัก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=154 Sun, 03 Nov 2013 12:36:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=153 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~..ยังรอ..~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=153 Thu, 07 Nov 2013 12:36:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=152 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ขอโทษ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=152 Sun, 10 Nov 2013 12:35:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2013&group=7&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2013&group=7&gblog=151 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ถามเมฆ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2013&group=7&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2013&group=7&gblog=151 Mon, 11 Nov 2013 12:35:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2013&group=7&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2013&group=7&gblog=150 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~คำมั่น..สัญญา~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2013&group=7&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2013&group=7&gblog=150 Fri, 15 Nov 2013 12:35:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2013&group=7&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2013&group=7&gblog=149 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~บอกรัก.ผ่านดาว~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2013&group=7&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2013&group=7&gblog=149 Fri, 15 Nov 2013 12:35:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2013&group=7&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2013&group=7&gblog=148 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ฝากม่านฟ้า~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2013&group=7&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2013&group=7&gblog=148 Fri, 15 Nov 2013 12:35:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-11-2013&group=7&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-11-2013&group=7&gblog=147 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~กล่อมรัก..ฝากลม~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-11-2013&group=7&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-11-2013&group=7&gblog=147 Tue, 19 Nov 2013 12:34:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-11-2013&group=7&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-11-2013&group=7&gblog=146 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~อ้อนรัก..ฝากดาว~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-11-2013&group=7&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-11-2013&group=7&gblog=146 Tue, 19 Nov 2013 12:34:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=24-11-2013&group=7&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=24-11-2013&group=7&gblog=145 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~คิดถึง..คนไกล~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=24-11-2013&group=7&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=24-11-2013&group=7&gblog=145 Sun, 24 Nov 2013 12:34:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-12-2013&group=7&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-12-2013&group=7&gblog=144 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~แอบรัก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-12-2013&group=7&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-12-2013&group=7&gblog=144 Thu, 12 Dec 2013 12:34:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-01-2014&group=7&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-01-2014&group=7&gblog=143 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~อีกครึ่ง..ของใจ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-01-2014&group=7&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-01-2014&group=7&gblog=143 Sat, 04 Jan 2014 12:33:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-03-2014&group=7&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-03-2014&group=7&gblog=142 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ร่ายมนต์รัก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-03-2014&group=7&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-03-2014&group=7&gblog=142 Mon, 10 Mar 2014 12:32:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-06-2014&group=7&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-06-2014&group=7&gblog=141 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~นิจนิรันดร์~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-06-2014&group=7&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-06-2014&group=7&gblog=141 Sat, 14 Jun 2014 12:32:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-07-2014&group=7&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-07-2014&group=7&gblog=140 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~หมายเคียง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-07-2014&group=7&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-07-2014&group=7&gblog=140 Sat, 19 Jul 2014 12:32:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-07-2014&group=7&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-07-2014&group=7&gblog=139 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~อ้อน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-07-2014&group=7&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-07-2014&group=7&gblog=139 Sat, 19 Jul 2014 12:31:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2014&group=7&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2014&group=7&gblog=138 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ต้องมนต์~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2014&group=7&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2014&group=7&gblog=138 Sat, 15 Nov 2014 12:31:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2014&group=7&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2014&group=7&gblog=137 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เคลิ้ม~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2014&group=7&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2014&group=7&gblog=137 Sat, 15 Nov 2014 12:31:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-11-2014&group=7&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-11-2014&group=7&gblog=136 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ขานรัก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-11-2014&group=7&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-11-2014&group=7&gblog=136 Tue, 18 Nov 2014 12:31:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-11-2014&group=7&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-11-2014&group=7&gblog=135 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~หมายจันทร์~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-11-2014&group=7&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-11-2014&group=7&gblog=135 Sat, 29 Nov 2014 12:30:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-11-2014&group=7&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-11-2014&group=7&gblog=134 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เพียงรัก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-11-2014&group=7&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-11-2014&group=7&gblog=134 Sat, 29 Nov 2014 12:30:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=7&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=7&gblog=133 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เติมเต็ม~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=7&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=7&gblog=133 Tue, 23 Dec 2014 12:30:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-12-2014&group=7&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-12-2014&group=7&gblog=132 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ถาม~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-12-2014&group=7&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-12-2014&group=7&gblog=132 Tue, 30 Dec 2014 12:30:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-10-2015&group=7&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-10-2015&group=7&gblog=131 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~รัก...คือรัก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-10-2015&group=7&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-10-2015&group=7&gblog=131 Tue, 27 Oct 2015 12:29:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=130 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~สิ่งที่ฉันเป็น~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=130 Tue, 29 Oct 2013 12:28:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=129 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ชี้แจง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=129 Tue, 29 Oct 2013 12:28:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=128 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ด้วยไมตรี~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=128 Tue, 29 Oct 2013 12:27:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=31-10-2013&group=7&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=31-10-2013&group=7&gblog=127 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~โปรดเห็นใจ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=31-10-2013&group=7&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=31-10-2013&group=7&gblog=127 Thu, 31 Oct 2013 12:27:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=126 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~แค่มิตร.~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=126 Sun, 03 Nov 2013 12:27:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=125 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~วิงวอน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=125 Thu, 07 Nov 2013 12:27:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=124 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ขอเดือน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=124 Thu, 07 Nov 2013 12:26:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=123 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~อุทธรณ์ใจ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=123 Sun, 10 Nov 2013 12:26:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=122 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~วอนรัก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=122 Sun, 10 Nov 2013 12:26:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=121 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ยังรัก..ยังรอ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=121 Sun, 10 Nov 2013 12:26:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=120 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~อักษรเหงา~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=120 Sun, 10 Nov 2013 12:25:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=119 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~อ้อนไผ่~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=119 Sun, 10 Nov 2013 12:25:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-11-2013&group=7&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-11-2013&group=7&gblog=118 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ขอจันทร์~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-11-2013&group=7&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-11-2013&group=7&gblog=118 Sat, 16 Nov 2013 12:25:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=20-11-2013&group=7&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=20-11-2013&group=7&gblog=117 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เพียงแค่นี้~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=20-11-2013&group=7&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=20-11-2013&group=7&gblog=117 Wed, 20 Nov 2013 12:25:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=21-11-2013&group=7&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=21-11-2013&group=7&gblog=116 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~อ้อนวอนใจ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=21-11-2013&group=7&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=21-11-2013&group=7&gblog=116 Thu, 21 Nov 2013 12:25:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=22-11-2013&group=7&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=22-11-2013&group=7&gblog=115 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~คำอุทธรณ์~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=22-11-2013&group=7&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=22-11-2013&group=7&gblog=115 Fri, 22 Nov 2013 12:24:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=31-07-2014&group=7&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=31-07-2014&group=7&gblog=114 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ฝากช้ำ..กับลม~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=31-07-2014&group=7&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=31-07-2014&group=7&gblog=114 Thu, 31 Jul 2014 12:24:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=25-12-2014&group=7&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=25-12-2014&group=7&gblog=113 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ปล่อยมือ??~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=25-12-2014&group=7&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=25-12-2014&group=7&gblog=113 Thu, 25 Dec 2014 12:23:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-12-2014&group=7&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-12-2014&group=7&gblog=112 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~สุดสายป่าน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-12-2014&group=7&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-12-2014&group=7&gblog=112 Tue, 30 Dec 2014 12:23:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-03-2016&group=7&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-03-2016&group=7&gblog=111 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เกินมาด~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-03-2016&group=7&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-03-2016&group=7&gblog=111 Tue, 29 Mar 2016 12:21:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-03-2016&group=7&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-03-2016&group=7&gblog=110 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ยืนยัน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-03-2016&group=7&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-03-2016&group=7&gblog=110 Fri, 18 Mar 2016 14:59:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-10-2013&group=7&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-10-2013&group=7&gblog=108 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ซื้อเวลา~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-10-2013&group=7&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-10-2013&group=7&gblog=108 Wed, 30 Oct 2013 14:01:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=31-10-2013&group=7&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=31-10-2013&group=7&gblog=107 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~หลับตานะ..คนดี~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=31-10-2013&group=7&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=31-10-2013&group=7&gblog=107 Thu, 31 Oct 2013 14:00:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=106 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~อโหสิ!!~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=106 Fri, 01 Nov 2013 14:00:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=105 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ฝากกาย~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=105 Fri, 01 Nov 2013 13:59:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=104 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ต่างภพ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=104 Fri, 01 Nov 2013 13:59:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=103 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~นกน้อย~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=103 Sat, 02 Nov 2013 13:58:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=102 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ฉันยอม~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=102 Sun, 03 Nov 2013 13:58:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=101 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~หัวใจลำเอียง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=101 Sun, 03 Nov 2013 13:57:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=100 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ไม่เป็นไร~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=100 Tue, 05 Nov 2013 13:56:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=31-03-2017&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=31-03-2017&group=14&gblog=11 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ ปลายทาง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=31-03-2017&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=31-03-2017&group=14&gblog=11 Fri, 31 Mar 2017 12:49:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-11-2014&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-11-2014&group=14&gblog=10 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~น้องสัญญา~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-11-2014&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-11-2014&group=14&gblog=10 Tue, 18 Nov 2014 14:14:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2015&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2015&group=12&gblog=10 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ปล่อย~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2015&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2015&group=12&gblog=10 Wed, 11 Nov 2015 14:16:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=22-09-2017&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=22-09-2017&group=9&gblog=18 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~วิถีบุญ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=22-09-2017&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=22-09-2017&group=9&gblog=18 Fri, 22 Sep 2017 14:44:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-12-2016&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-12-2016&group=9&gblog=17 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~บุญกิริยาวัตถุ ๓~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-12-2016&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-12-2016&group=9&gblog=17 Thu, 15 Dec 2016 15:45:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-12-2016&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-12-2016&group=9&gblog=16 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ทานมัย~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-12-2016&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-12-2016&group=9&gblog=16 Sat, 10 Dec 2016 17:54:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-09-2016&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-09-2016&group=9&gblog=15 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~อิทธิบาท ๔~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-09-2016&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-09-2016&group=9&gblog=15 Fri, 30 Sep 2016 12:38:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-07-2016&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-07-2016&group=9&gblog=14 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~อาสาฬหบูชา~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-07-2016&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=19-07-2016&group=9&gblog=14 Tue, 19 Jul 2016 11:13:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=20-05-2016&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=20-05-2016&group=9&gblog=13 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~วิสาขบูชา มหาฤกษ์~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=20-05-2016&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=20-05-2016&group=9&gblog=13 Fri, 20 May 2016 11:54:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-05-2016&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-05-2016&group=9&gblog=12 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เพรงถวิล~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-05-2016&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-05-2016&group=9&gblog=12 Sun, 15 May 2016 12:35:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-03-2016&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-03-2016&group=9&gblog=11 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ธรรม ๒~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-03-2016&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-03-2016&group=9&gblog=11 Fri, 18 Mar 2016 15:03:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-03-2016&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-03-2016&group=9&gblog=10 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ธรรม ๓~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-03-2016&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=18-03-2016&group=9&gblog=10 Fri, 18 Mar 2016 15:00:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=99 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ฝากช้ำ..กับผืนทราย~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=99 Thu, 07 Nov 2013 13:56:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=98 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ปล่อยมือ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=98 Thu, 07 Nov 2013 13:55:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=97 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~หมดใจ..ให้บอกลา~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=97 Thu, 07 Nov 2013 13:55:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=96 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ร่ายผิด..ลิขิตพรหม~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=96 Thu, 07 Nov 2013 13:54:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=95 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~รอยอดีต~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=95 Thu, 07 Nov 2013 13:54:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=94 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~สิ้นหวัง.ยังคอย~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=94 Thu, 07 Nov 2013 13:53:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=93 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ไม่กล้าลืม~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=93 Thu, 07 Nov 2013 13:53:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=92 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ถามดาว~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=92 Fri, 08 Nov 2013 13:52:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=91 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~น้ำตาฟ้า~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=91 Fri, 08 Nov 2013 13:52:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=90 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~โชคดีนะ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=90 Fri, 08 Nov 2013 13:52:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=89 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~รักไร้ค่า~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=89 Fri, 08 Nov 2013 13:51:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=88 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~หลั่งน้ำตา..~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=88 Fri, 08 Nov 2013 13:51:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=87 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~ให้ทำไง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=87 Sat, 09 Nov 2013 13:50:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=86 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~พักเถอะนะ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=86 Sat, 09 Nov 2013 13:50:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=85 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~ขอใจคืน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=85 Sat, 09 Nov 2013 13:50:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=84 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~คำถามเดิม~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=84 Sat, 09 Nov 2013 13:49:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=83 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ก้อนหิน..สิ้นใจ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=83 Sat, 09 Nov 2013 13:49:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=82 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เดียวดาย~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=82 Sat, 09 Nov 2013 13:49:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=81 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~กาหลง..หงษ์ทอง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=81 Sat, 09 Nov 2013 13:48:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=80 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~กล่อมแม่~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=80 Sun, 10 Nov 2013 13:48:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=79 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~แทนคำลา~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=79 Sun, 10 Nov 2013 13:48:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=78 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ความจริง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=78 Sun, 10 Nov 2013 13:47:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=77 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ขังใจ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=77 Sun, 10 Nov 2013 13:46:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2013&group=7&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2013&group=7&gblog=76 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ล่ามใจ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2013&group=7&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2013&group=7&gblog=76 Fri, 15 Nov 2013 13:45:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-11-2013&group=7&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-11-2013&group=7&gblog=75 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~รอวันลืม~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-11-2013&group=7&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-11-2013&group=7&gblog=75 Sat, 16 Nov 2013 13:45:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=17-11-2013&group=7&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=17-11-2013&group=7&gblog=74 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ฝากนก..ส่งข่าว~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=17-11-2013&group=7&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=17-11-2013&group=7&gblog=74 Sun, 17 Nov 2013 13:45:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=17-11-2013&group=7&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=17-11-2013&group=7&gblog=73 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~หอบรัก..ฝังทราย~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=17-11-2013&group=7&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=17-11-2013&group=7&gblog=73 Sun, 17 Nov 2013 13:45:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=22-11-2013&group=7&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=22-11-2013&group=7&gblog=72 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ช้ำ..เพราะคำคน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=22-11-2013&group=7&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=22-11-2013&group=7&gblog=72 Fri, 22 Nov 2013 13:45:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=26-12-2013&group=7&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=26-12-2013&group=7&gblog=71 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~คุ้นเคย..แค่เคยคุ้น~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=26-12-2013&group=7&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=26-12-2013&group=7&gblog=71 Thu, 26 Dec 2013 13:44:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-01-2014&group=7&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-01-2014&group=7&gblog=70 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~รอ..ที่เดิม~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-01-2014&group=7&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-01-2014&group=7&gblog=70 Thu, 09 Jan 2014 13:44:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-02-2014&group=7&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-02-2014&group=7&gblog=69 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ยอม~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-02-2014&group=7&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-02-2014&group=7&gblog=69 Sat, 01 Feb 2014 13:44:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-03-2014&group=7&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-03-2014&group=7&gblog=68 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~พักใจ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-03-2014&group=7&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-03-2014&group=7&gblog=68 Wed, 05 Mar 2014 13:44:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-03-2014&group=7&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-03-2014&group=7&gblog=67 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ไร้ปีก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-03-2014&group=7&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-03-2014&group=7&gblog=67 Fri, 14 Mar 2014 13:43:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-03-2014&group=7&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-03-2014&group=7&gblog=66 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~คงน้อยลง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-03-2014&group=7&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-03-2014&group=7&gblog=66 Sat, 29 Mar 2014 13:43:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-06-2014&group=7&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-06-2014&group=7&gblog=65 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~อำลา~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-06-2014&group=7&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-06-2014&group=7&gblog=65 Fri, 27 Jun 2014 13:43:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-07-2014&group=7&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-07-2014&group=7&gblog=64 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เรือชีวิต~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-07-2014&group=7&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-07-2014&group=7&gblog=64 Mon, 07 Jul 2014 13:43:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=31-07-2014&group=7&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=31-07-2014&group=7&gblog=63 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~บุหลัน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=31-07-2014&group=7&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=31-07-2014&group=7&gblog=63 Thu, 31 Jul 2014 13:42:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2014&group=7&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2014&group=7&gblog=62 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ปลายทาง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2014&group=7&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2014&group=7&gblog=62 Tue, 11 Nov 2014 13:42:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2014&group=7&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2014&group=7&gblog=61 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~รักมิลด..แต่หมดแรง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2014&group=7&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2014&group=7&gblog=61 Tue, 11 Nov 2014 13:42:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2014&group=7&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2014&group=7&gblog=60 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ของขวัญ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2014&group=7&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2014&group=7&gblog=60 Sat, 15 Nov 2014 13:42:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-12-2014&group=7&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-12-2014&group=7&gblog=59 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~สั่งลา~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-12-2014&group=7&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-12-2014&group=7&gblog=59 Tue, 16 Dec 2014 13:41:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=25-12-2014&group=7&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=25-12-2014&group=7&gblog=58 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เพลงลา~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=25-12-2014&group=7&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=25-12-2014&group=7&gblog=58 Thu, 25 Dec 2014 13:40:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=26-12-2014&group=7&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=26-12-2014&group=7&gblog=57 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~(จำ)ปล่อยมือ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=26-12-2014&group=7&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=26-12-2014&group=7&gblog=57 Fri, 26 Dec 2014 13:40:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-02-2016&group=7&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-02-2016&group=7&gblog=56 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ฉันขอโทษ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-02-2016&group=7&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-02-2016&group=7&gblog=56 Wed, 03 Feb 2016 13:39:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=17-01-2016&group=7&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=17-01-2016&group=7&gblog=55 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~กล่อมโลก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=17-01-2016&group=7&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=17-01-2016&group=7&gblog=55 Sun, 17 Jan 2016 17:42:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-10-2015&group=7&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-10-2015&group=7&gblog=54 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เงา~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-10-2015&group=7&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-10-2015&group=7&gblog=54 Tue, 27 Oct 2015 15:27:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2014&group=7&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2014&group=7&gblog=53 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ถึง..คนรักเก่า~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2014&group=7&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2014&group=7&gblog=53 Tue, 11 Nov 2014 10:32:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2014&group=7&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2014&group=7&gblog=52 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ไออุ่น..โอบฝัน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2014&group=7&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2014&group=7&gblog=52 Wed, 29 Oct 2014 12:18:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-06-2014&group=7&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-06-2014&group=7&gblog=51 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ปรามหัวใจ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-06-2014&group=7&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-06-2014&group=7&gblog=51 Fri, 27 Jun 2014 16:41:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-06-2014&group=7&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-06-2014&group=7&gblog=50 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ร้องไห้กับดาว~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-06-2014&group=7&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-06-2014&group=7&gblog=50 Sat, 14 Jun 2014 17:31:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-04-2014&group=7&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-04-2014&group=7&gblog=49 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~เจ้าตัวน้อย~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-04-2014&group=7&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-04-2014&group=7&gblog=49 Wed, 23 Apr 2014 13:07:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-04-2014&group=7&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-04-2014&group=7&gblog=48 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~หนาว~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-04-2014&group=7&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-04-2014&group=7&gblog=48 Wed, 23 Apr 2014 13:00:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-03-2014&group=7&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-03-2014&group=7&gblog=47 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~รอสังเวย~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-03-2014&group=7&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-03-2014&group=7&gblog=47 Sat, 29 Mar 2014 10:55:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=24-03-2014&group=7&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=24-03-2014&group=7&gblog=46 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เดียวดาย~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=24-03-2014&group=7&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=24-03-2014&group=7&gblog=46 Mon, 24 Mar 2014 12:52:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-03-2014&group=7&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-03-2014&group=7&gblog=45 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~หนีใจ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-03-2014&group=7&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=14-03-2014&group=7&gblog=45 Fri, 14 Mar 2014 13:50:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-03-2014&group=7&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-03-2014&group=7&gblog=44 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~แค่ตัวแทน.???~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-03-2014&group=7&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-03-2014&group=7&gblog=44 Mon, 10 Mar 2014 13:51:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-03-2014&group=7&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-03-2014&group=7&gblog=43 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~นางโลม~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-03-2014&group=7&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-03-2014&group=7&gblog=43 Wed, 05 Mar 2014 12:41:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-02-2014&group=7&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-02-2014&group=7&gblog=42 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ณ.กลางใจ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-02-2014&group=7&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-02-2014&group=7&gblog=42 Thu, 27 Feb 2014 10:00:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-02-2014&group=7&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-02-2014&group=7&gblog=41 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ฟ้าลืม~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-02-2014&group=7&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-02-2014&group=7&gblog=41 Sat, 01 Feb 2014 10:36:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-01-2014&group=7&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-01-2014&group=7&gblog=40 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~แค่นั้น..แค่นั้นเอง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-01-2014&group=7&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-01-2014&group=7&gblog=40 Thu, 09 Jan 2014 10:26:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-12-2013&group=7&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-12-2013&group=7&gblog=39 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ไร้คอน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-12-2013&group=7&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-12-2013&group=7&gblog=39 Fri, 27 Dec 2013 10:56:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-12-2013&group=7&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-12-2013&group=7&gblog=38 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ความต่าง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-12-2013&group=7&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-12-2013&group=7&gblog=38 Thu, 12 Dec 2013 19:52:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2013&group=7&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2013&group=7&gblog=37 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~พรุ่งนี้..ไม่มีจริง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2013&group=7&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2013&group=7&gblog=37 Wed, 11 Dec 2013 20:21:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-11-2013&group=7&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-11-2013&group=7&gblog=36 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ตายทั้งเป็น~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-11-2013&group=7&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-11-2013&group=7&gblog=36 Sat, 30 Nov 2013 9:48:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=17-11-2013&group=7&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=17-11-2013&group=7&gblog=35 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~คืนถิ่น~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=17-11-2013&group=7&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=17-11-2013&group=7&gblog=35 Sun, 17 Nov 2013 13:13:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-11-2013&group=7&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-11-2013&group=7&gblog=34 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ดอกโศก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-11-2013&group=7&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-11-2013&group=7&gblog=34 Sat, 16 Nov 2013 12:29:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2013&group=7&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2013&group=7&gblog=33 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เพลงเศร้า~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2013&group=7&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2013&group=7&gblog=33 Fri, 15 Nov 2013 20:07:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-11-2013&group=7&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-11-2013&group=7&gblog=32 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~ขอนไม้~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-11-2013&group=7&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-11-2013&group=7&gblog=32 Tue, 12 Nov 2013 11:41:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2013&group=7&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2013&group=7&gblog=31 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~หลงทาง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2013&group=7&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-11-2013&group=7&gblog=31 Mon, 11 Nov 2013 15:24:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=30 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ปราสาททราย~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=30 Sun, 10 Nov 2013 16:51:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=29 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~คอยแม่~+~ แม่ครวญ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=29 Sun, 10 Nov 2013 16:43:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=28 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ตำนานรัก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=28 Sun, 10 Nov 2013 12:04:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=27 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ นิทานหิ่งห้อย~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=27 Sun, 10 Nov 2013 11:51:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=26 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~บ่วงรัก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=26 Sun, 10 Nov 2013 21:16:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=25 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~น้ำตามโนราห์~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=7&gblog=25 Sun, 10 Nov 2013 11:24:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=24 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ทิ้งคำรัก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=24 Sat, 09 Nov 2013 21:58:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=23 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ฝากรัก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=23 Sat, 09 Nov 2013 21:36:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=22 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~กระท่อมร้าง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=22 Sat, 09 Nov 2013 20:54:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=21 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายถึง."พ่อ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=7&gblog=21 Sat, 09 Nov 2013 20:45:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=20 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~หวนคำนึง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=20 Fri, 08 Nov 2013 17:58:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=19 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ตอนเป็นเด็ก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=7&gblog=19 Fri, 08 Nov 2013 11:58:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=18 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ร้องไห้กับฝน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=18 Thu, 07 Nov 2013 20:52:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=17 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ถามยาย~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=17 Thu, 07 Nov 2013 15:23:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=16 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เหมือนหลงทาง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=7&gblog=16 Thu, 07 Nov 2013 10:14:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=15 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~ขลุ่ยรำพัน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=15 Tue, 05 Nov 2013 21:13:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=14 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ไม่มีจริง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=14 Tue, 05 Nov 2013 10:57:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=13 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~หลงผิด~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=13 Tue, 05 Nov 2013 10:49:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=12 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เคยไหม?~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=7&gblog=12 Tue, 05 Nov 2013 10:46:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=11 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เหงา~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=11 Sun, 03 Nov 2013 19:53:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=10 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ที่รัก.หรือ.ที่พัก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=10 Sun, 03 Nov 2013 14:04:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=24-12-2014&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=24-12-2014&group=6&gblog=15 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เรือนสาม..น้ำสี่~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=24-12-2014&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=24-12-2014&group=6&gblog=15 Wed, 24 Dec 2014 20:56:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=6&gblog=14 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ชมนาง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=6&gblog=14 Tue, 23 Dec 2014 9:41:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-12-2014&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-12-2014&group=6&gblog=13 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เบญจกัลยาณี~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-12-2014&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-12-2014&group=6&gblog=13 Tue, 16 Dec 2014 11:41:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2014&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2014&group=6&gblog=12 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ภัยงาม~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2014&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=15-11-2014&group=6&gblog=12 Sat, 15 Nov 2014 10:21:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2014&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2014&group=6&gblog=11 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~รักร้อย..ด้วยถ้อยที.~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2014&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2014&group=6&gblog=11 Wed, 29 Oct 2014 12:12:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=13-09-2014&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=13-09-2014&group=6&gblog=10 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~สิ้นคาว~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=13-09-2014&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=13-09-2014&group=6&gblog=10 Sat, 13 Sep 2014 11:13:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=28-07-2017&group=22&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=28-07-2017&group=22&gblog=1 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~อาเศียรวาท ร.๑๐~ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=28-07-2017&group=22&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=28-07-2017&group=22&gblog=1 Fri, 28 Jul 2017 10:22:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=20-01-2015&group=21&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=20-01-2015&group=21&gblog=5 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ก่อนถึงพรุ่งนี้.~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=20-01-2015&group=21&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=20-01-2015&group=21&gblog=5 Tue, 20 Jan 2015 13:55:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2014&group=21&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2014&group=21&gblog=4 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~คุณค่าของคำว่า"ชีวิต"~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2014&group=21&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2014&group=21&gblog=4 Thu, 11 Dec 2014 14:38:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2014&group=21&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2014&group=21&gblog=3 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~แกงขี้เหล็ก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2014&group=21&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2014&group=21&gblog=3 Thu, 11 Dec 2014 14:28:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2014&group=21&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2014&group=21&gblog=2 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ค่าของคน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2014&group=21&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2014&group=21&gblog=2 Thu, 11 Dec 2014 14:25:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2014&group=21&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2014&group=21&gblog=1 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ความเจ็บ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2014&group=21&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2014&group=21&gblog=1 Thu, 11 Dec 2014 14:21:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=20-07-2014&group=20&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=20-07-2014&group=20&gblog=2 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[กำลังใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=20-07-2014&group=20&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=20-07-2014&group=20&gblog=2 Sun, 20 Jul 2014 18:58:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=25-03-2014&group=20&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=25-03-2014&group=20&gblog=1 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[จากฉันให้เธอ (น้องปราชทำให้)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=25-03-2014&group=20&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=25-03-2014&group=20&gblog=1 Tue, 25 Mar 2014 14:17:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=26-06-2016&group=19&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=26-06-2016&group=19&gblog=2 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~อภิวาท..สืบศาสตร์สุนทรภู่~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=26-06-2016&group=19&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=26-06-2016&group=19&gblog=2 Sun, 26 Jun 2016 11:14:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-01-2014&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-01-2014&group=19&gblog=1 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~รักแท้~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-01-2014&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=12-01-2014&group=19&gblog=1 Sun, 12 Jan 2014 20:39:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-11-2014&group=17&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-11-2014&group=17&gblog=9 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~นาฎศิลป์~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-11-2014&group=17&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-11-2014&group=17&gblog=9 Sat, 29 Nov 2014 16:51:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=17&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=17&gblog=8 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~บุษบาเสี่ยงเทียน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=17&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=17&gblog=8 Sun, 10 Nov 2013 11:59:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=17&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=17&gblog=7 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~รางวัลของครู~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=17&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=17&gblog=7 Sun, 10 Nov 2013 11:42:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=17&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=17&gblog=6 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ชีวิตบนเส้นด้าย~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=17&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=17&gblog=6 Sat, 09 Nov 2013 21:51:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=17&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=17&gblog=5 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~โรงเรียนของหนู~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=17&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=17&gblog=5 Sat, 09 Nov 2013 21:18:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=17&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=17&gblog=4 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ประชาชน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=17&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=17&gblog=4 Thu, 07 Nov 2013 10:00:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-11-2013&group=17&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-11-2013&group=17&gblog=3 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~แลก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-11-2013&group=17&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-11-2013&group=17&gblog=3 Mon, 04 Nov 2013 14:14:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=17&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=17&gblog=2 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~นางมโนราห์~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=17&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=17&gblog=2 Sun, 03 Nov 2013 20:02:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=17&gblog=1 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~วีรสตรีแห่งอันดามัน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=17&gblog=1 Sun, 03 Nov 2013 19:41:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=16&gblog=1 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~เจอเนื้อคู่~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=16&gblog=1 Fri, 01 Nov 2013 10:48:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=26-12-2013&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=26-12-2013&group=14&gblog=9 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~วังรักวน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=26-12-2013&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=26-12-2013&group=14&gblog=9 Thu, 26 Dec 2013 13:15:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-12-2013&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-12-2013&group=14&gblog=8 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เห็นค่า~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-12-2013&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-12-2013&group=14&gblog=8 Mon, 16 Dec 2013 20:48:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=14&gblog=7 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~ตื่นซะที!!~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=14&gblog=7 Sun, 10 Nov 2013 11:33:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=14&gblog=6 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ต้องเดิน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=09-11-2013&group=14&gblog=6 Sat, 09 Nov 2013 20:19:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=14&gblog=5 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~ขอบคุณ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=08-11-2013&group=14&gblog=5 Fri, 08 Nov 2013 12:07:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=14&gblog=4 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~อย่ากลับไป~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=14&gblog=4 Thu, 07 Nov 2013 20:46:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=14&gblog=3 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เหตุทุกข์~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=05-11-2013&group=14&gblog=3 Tue, 05 Nov 2013 10:55:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=31-10-2013&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=31-10-2013&group=14&gblog=2 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~หวัง..กำลังใจ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=31-10-2013&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=31-10-2013&group=14&gblog=2 Thu, 31 Oct 2013 17:22:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=14&gblog=1 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ฟ้าหลังฝน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=14&gblog=1 Tue, 29 Oct 2013 15:02:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-12-2013&group=12&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-12-2013&group=12&gblog=9 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~วังบัวบาน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-12-2013&group=12&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-12-2013&group=12&gblog=9 Fri, 27 Dec 2013 10:45:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2013&group=12&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2013&group=12&gblog=8 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~พอเพียง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2013&group=12&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=11-12-2013&group=12&gblog=8 Wed, 11 Dec 2013 20:15:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-11-2013&group=12&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-11-2013&group=12&gblog=7 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ราชห์สี..กับหนู~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-11-2013&group=12&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-11-2013&group=12&gblog=7 Wed, 27 Nov 2013 20:06:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-11-2013&group=12&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-11-2013&group=12&gblog=6 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~ปล่อยวาง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-11-2013&group=12&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-11-2013&group=12&gblog=6 Mon, 04 Nov 2013 17:52:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-11-2013&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-11-2013&group=12&gblog=5 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~กำหนด~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-11-2013&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-11-2013&group=12&gblog=5 Mon, 04 Nov 2013 17:46:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-11-2013&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-11-2013&group=12&gblog=4 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ทางออก~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-11-2013&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-11-2013&group=12&gblog=4 Mon, 04 Nov 2013 17:51:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-11-2013&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-11-2013&group=12&gblog=3 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~จุดจบ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-11-2013&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=04-11-2013&group=12&gblog=3 Mon, 04 Nov 2013 17:54:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=12&gblog=2 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ยามรัก..ยามชัง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=12&gblog=2 Sat, 02 Nov 2013 12:11:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-10-2013&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-10-2013&group=12&gblog=1 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ชีวิตติดตรวน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-10-2013&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=30-10-2013&group=12&gblog=1 Wed, 30 Oct 2013 13:33:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=9&gblog=9 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~รู้ตัวเรา~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=07-11-2013&group=9&gblog=9 Thu, 07 Nov 2013 13:23:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=9&gblog=8 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~แสง...แห่งปัญญา~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=9&gblog=8 Tue, 23 Dec 2014 13:23:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=9&gblog=7 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~สัปปุริสธรรม๗~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=9&gblog=7 Tue, 23 Dec 2014 13:23:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=9&gblog=6 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ปัญญา~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=9&gblog=6 Tue, 23 Dec 2014 13:22:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=9&gblog=5 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ฟื้น~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=23-12-2014&group=9&gblog=5 Tue, 23 Dec 2014 13:22:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=28-12-2014&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=28-12-2014&group=9&gblog=4 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~บูชาพระรัตนตรัย~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=28-12-2014&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=28-12-2014&group=9&gblog=4 Sun, 28 Dec 2014 13:22:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-12-2014&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-12-2014&group=9&gblog=3 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~(กรรม)กำหนด~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-12-2014&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-12-2014&group=9&gblog=3 Mon, 29 Dec 2014 13:21:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=06-02-2015&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=06-02-2015&group=9&gblog=2 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~อภิณหปัจจเวกขณ์ 5(ธรรมดา)~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=06-02-2015&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=06-02-2015&group=9&gblog=2 Fri, 06 Feb 2015 13:21:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=06-02-2016&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=06-02-2016&group=9&gblog=1 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~บอด~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=06-02-2016&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=06-02-2016&group=9&gblog=1 Sat, 06 Feb 2016 12:37:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=9 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ขอที่พักพิง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=7&gblog=9 Sun, 03 Nov 2013 13:47:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=8 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~อุทิศร่าง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=8 Sat, 02 Nov 2013 12:52:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=7 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~รอวัน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=7 Sat, 02 Nov 2013 12:47:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=6 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ลมเอย~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=02-11-2013&group=7&gblog=6 Sat, 02 Nov 2013 12:22:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=5 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~เหนื่อยใจ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=7&gblog=5 Fri, 01 Nov 2013 18:43:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=4 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~ยากจะฝืน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=4 Tue, 29 Oct 2013 18:36:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=3 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ค่าเพียงดิน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=3 Tue, 29 Oct 2013 20:35:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=2 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ขอที่พักพิง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=2 Tue, 29 Oct 2013 14:45:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=1 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~อุทิศร่าง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=29-10-2013&group=7&gblog=1 Tue, 29 Oct 2013 14:41:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-02-2014&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-02-2014&group=6&gblog=9 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ ~ค่าของตน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-02-2014&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=27-02-2014&group=6&gblog=9 Thu, 27 Feb 2014 10:08:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-12-2013&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-12-2013&group=6&gblog=8 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ภัยหญิง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-12-2013&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=16-12-2013&group=6&gblog=8 Mon, 16 Dec 2013 20:36:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=20-11-2013&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=20-11-2013&group=6&gblog=7 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~มณีหยาดฟ้า~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=20-11-2013&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=20-11-2013&group=6&gblog=7 Wed, 20 Nov 2013 13:22:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=17-11-2013&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=17-11-2013&group=6&gblog=6 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~รอวันชื่นชม~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=17-11-2013&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=17-11-2013&group=6&gblog=6 Sun, 17 Nov 2013 12:58:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=6&gblog=5 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[ สอนหญิง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=6&gblog=5 Sun, 10 Nov 2013 11:36:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=6&gblog=4 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~หนามกุหลาบ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=10-11-2013&group=6&gblog=4 Sun, 10 Nov 2013 11:30:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=6&gblog=3 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~ชมนาง๑~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=03-11-2013&group=6&gblog=3 Sun, 03 Nov 2013 17:56:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=6&gblog=2 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~สเน่ห์~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=6&gblog=2 Fri, 01 Nov 2013 17:57:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=6&gblog=1 http://asoknaam.bloggang.com/rss <![CDATA[~หลงนาง~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=asoknaam&month=01-11-2013&group=6&gblog=1 Fri, 01 Nov 2013 18:04:20 +0700